https://www.maxhost.vn/

Cho thuê chổ đặt máy chủ Server

Cho thuê chổ đặt máy chủ Server

Bảng giá gói Cho thuê chổ đặt máy chủ Server
 • Không gian
 • Lưu lượng tủ
 • Băng thông trong nước
 • Băng thông quốc tế
 • Công suất điện
 • Ổ cắm mạng
 • IP tĩnh
 • Datacenter
 • Co-CMC
 • 1,400.000vnđ
 • 1U
 • Không giới hạn
 • 100Mbps Share
 • 5Mbps
 • 400W
 • 1 Gbps
 • 1
 • CMC
 • Co-FPT
 • 1,700.000vnđ
 • 1U
 • Không giới hạn
 • 100Mbps Share
 • 3Mbps
 • 400W
 • 1Gbps
 • 1
 • FPT
 • Co-VNPT
 • 1,800.000vnđ
 • 1U
 • Không giới hạn
 • 100Mbps Share
 • 4Mbps
 • 400W
 • 1Gbps
 • 1
 • VNPT
 • Co-Viettel
 • 1,800.000vnđ
 • 1U
 • Không giới hạn
 • 100Mbps Share
 • 3Mbps
 • 400W
 • 1Gbps
 • 1
 • Viettel
Các bài viết liên quan
Đối tác thanh toán với MaxHost
Đối tác dịch vụ của MaxHost
Nhận thông tin từ MaxHost

Hãy là người đầu tiên nhận các tin khuyến mãi từ MaxHost