https://www.maxhost.vn/

Giải pháp cho website chuyện nghiệp

Plesk 12 được thiết kế để giúp các nhà cung cấp hạ tầng tạo ra nhiều giải pháp chiến lược cho việc quản trị web, triển khai ứng dụng, web chuyên nhiệp và cung cấp dịch vụ hosting.

Mỗi phiên bản đều chứa các chức năng quản lý web để phù hợp với các hạ tầng đang được sử dụng làm lưu trữ web và ứng dụng web hiện nay.

Parallels Plesk 12 cũng bao gồm 1 bộ quản lý và các công cụ bảo mật phù hợp với nhu cầu phát triển WordPress hosting.

Tất cả các phiên bản được thêm vào bộ bảo mật server-to-site, hướng tới các hạ tầng phù hợp và giảm chi phí hỗ trợ.

 • WordPress
  Toolkit
 • WordPress
  Theme & Plug-In
  Management
 • WordPress
  Security Scanning
 • WordPress
  One-Click Hardening
 • WordPress
  Auto Detection

WordPress Toolkit

Let’s face it, managed WordPress services are expensive and restrictive.

But with new Plesk management tools for WordPress, the world’s most popular content management system just became even easier and more efficient to use. Through the built-in WordPress Toolkit, Plesk allows you to mass-manage themes and plug-ins while simplifying your back-end administrative requirements and includes server-to-site security, outbound mail settings, WordPress auto-detection, and selective WordPress hardening.

Parallels Plesk 12 Licenses
Plesk 12 License VND (theo từng Vps/Server, theo từng tháng)
Virtual Machine Dedicated Server
Web Host Edition

Unlimited domains for hosting and reselling unmanaged sites. Includes advanced reseller management.

330,000đ 770,000đ
Web Pro Edition

Up to 30 domains for hosting customer sites. Includes WordPress Toolkit.

220,000đ 220,000đ
Web App Edition

Up to 5 domains for hosting web applications. Includes developer pack.

110,000đ 110,000đ
Web Admin Edition

Up to 10 domains for hosting your own sites.

88,000đ 88,000đ
Web Host Edition with CloudLinux

Bundled with CloudLinux to set per-package limits and create multiple up-sell opportunities.

550,000đ 990,000đ
Web Pro Edition with CloudLinux

Not all websites are created equal. Use CloudLinux to give some customer sites more resources or add restrictions as needed.

440,000đ 440,000đ
Plesk Editions
Cung cấp một số nâng cấp và các add-on cho phép bạn mở rộng chức năng của Plesk.
 •  
 • Service Provider Management
 • Reseller Management
 • Subscription Management
 • Account Management
 • User Interface
 • Power User View (Server + Site Admin)
 • Custom View Management (Server + Site Admin)
 • User Features
 • WordPress Toolkit
 • Developer Pack (PgSQL, MSSQL, Tomcat, ColdFusion)
 • Plesk Mobile Manager (iPhone & Android devices)
 • Security Features
 • Security Core* with ModSecurity Rules by Atomicorp
 • ServerShield™ by CloudFlare
 • Outbound Antispam
 • Email Antivirus
 • Domains & Use case
 • web Admin
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • web App
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • web Pro
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • web Host
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Hỗ trợ
 • Add-on
 • * The Security Core with ModSecurity is only supported on the Linux OS at this time. Support for the Windows OS will be added when ModSecurity is officially supported on IIS by the ModSecurity developers.
Chú ý:
 • Bảng giá trên đây chưa bao gồm 10% phí giá trị gia tăng (VAT) khi xuất hóa đơn.
 • Gói dịch vụ được tính theo Việt Nam đồng (VND)
 • Hỗ trợ thanh toán đơn hàng theo từng tháng.
 • Chấp nhận thanh toán qua ATM, Baokim, Nganluong, Paypal.

MaxHost have been rated 5/5 stars from 4446 reviews from our clients

Đối tác thanh toán với MaxHost
Đối tác dịch vụ của MaxHost
Nhận thông tin từ MaxHost

Hãy là người đầu tiên nhận các tin khuyến mãi từ MaxHost