https://www.maxhost.vn/

[Hướng dẫn] Recovery Password trên Plesk (Windows, Linux)

[Hướng dẫn] Recovery Password trên Plesk (Windows, Linux)

Trong quá trình sử dụng và quản trị, việc mất password admin Plesk là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Để hỗ trợ người quản trị việc quản lí dễ dàng và tiện lợi hơn. Odin đã hỗ trợ chức nang Recovery và Change Password admin Plesk trên hệ thống (Windows OS, Linux OS) thông qua User quản trị Server (administrator/root). Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

I. Đối tượng hệ thống

 • Plesk 11.0
 • Plesk 11.5
 • Plesk 12.0
 • Plesk 12.5

II. Recovery Password trên Linux OS

Sử dụng  tiện ích ${PRODUCT_ROOT_D}/bin/init_conf để đặt lại password admin truy cập vào Plesk Panel. Cách thực hiện như sau:

 • Đăng nhập vào Plesk server với user root. Gõ câu lệnh sau:

# /usr/local/psa/bin/init_conf -u -passwd

   -u = --update: cập nhật thông tin cho user admin

   -passwd=password: đặt lại password admin cho Plesk

 • Sử dụng tiện ích ${PRODUCT_ROOT_D}/bin/admin để hiển thị pasword admin của Plesk. Gõ câu lệnh sau:

# /usr/local/psa/bin/admin --show-password


 

III. Recovery Password trên Windows OS

Để recovery password admin Plesk, ta sử dụng tiện ích plesksrvclient.exe.

 • Sử dụng Remote Desktop Connection kết nối đến Plesk server và mở  Command Prompt
 • Di chuyển đến nơi lưu trữ tiện ích plesksrvclient.exe bằng câu lệnh cd %plesk_bin%
 • Sử dụng tiện ích plesksrvclient. exe kết hợp với option –set để đặt lại password admin.  Nếu sử dụng thêm option true sẽ đặt lại password admin của  Plesk SQL.
  • Ví dụ : cần đặt lại pasword admin là plesk@123, ta sẽ gõ plesksrvclient. exe –set plesk@123

 

   Hoặc đơn giản hơn chỉ cần gõ plesksrvclient. exe và nhấn Enter. Một cửa sổ yêu cầu nhập pasword admin mới cho Plesk xuất hiện. Chọn Change Admin Password in Plesk SQL Server nếu muốn thay đổi luôn password của Plesk SQL.


 •    Sử dụng tiện ích plesksrvclient.exe kết hợp với option –get để hiển thị pasword admin đang sử dụng và copy password này vào Clipboard. Khi đó, một cửa sổ hiển thị password sẽ xuất hiện.

 • Nếu muốn hiển thị password trực tiếp trên cửa sổ Command Prompt thêm –nogui | more.

 

 Ngoài ra, có thể sử dụng tiện ích init_conf để đặt lại password admin của Plesk. Cách thực hiện như sau:

 • Di chuyển đến thư mục lưu trữ init_conf.exe bằng câu lệnh cd %plesk_cli%
 • Gõ lệnh init_conf.exe --set-admin-password –passwd hoặc init_conf.exe -p -passwd để đặt lại password admin cho Plesk.

 

Các bài viết liên quan
Đối tác thanh toán với MaxHost
Đối tác dịch vụ của MaxHost
Nhận thông tin từ MaxHost

Hãy là người đầu tiên nhận các tin khuyến mãi từ MaxHost