https://www.maxhost.vn/

Huong dan dang nhap mail tren outlook

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP MAIL TRÊN OUTLOOK

 

Bước 1: Mở outlook lên, Chọn Add Acount

Bấm vào Manual setup or additional server types

 

Bước 2: Chọn giao thức POP hoặc IMAP

POP: sử dụng khi mail bạn có dung lượng thấp, và không đồng bộ nhiều thiết bị.
IMAP: sử dụng khi mail của bạn có dung lượng lớn, và muốn đồng bộ trên nhiều thiết bị.

Tiếp theo bấm NEXT

Bước 3: Điền thông tin Mail.

 

Tiếp theo Bấm vào More Seting …


Bấm qua TAB Outgoing Server  tick chọn như hình => OK

 

Sau đó bấm Next và Finish

 

Các bài viết liên quan
Đối tác thanh toán với MaxHost
Đối tác dịch vụ của MaxHost
Nhận thông tin từ MaxHost

Hãy là người đầu tiên nhận các tin khuyến mãi từ MaxHost