https://www.maxhost.vn/

Hướng dẫn fix lỗi hỏi mật khẫu FTP trên wordpress khi upgrade và install theme và plugin

Hướng dẫn fix lỗi hỏi mật khẫu FTP trên wordpress khi upgrade và install theme và plugin

Phiên bản mới của WordPress đòi hỏi bảo mật khá cao, nên khi bạn đang sử dụng mã nguồn này được 1 thời gian và bạn cần nâng cấp giao diện ( theme ) hay Plugin thì lại nhận được thông báo phải khai báo đăng nhập qua FTP của tài khoản hostingVPS / Server của bạn. Nhiều bạn lại cho là bảo mật củahostingVPS / Server quá cao, nhưng thật tế không phải như vậy mà do WordPress yêu cầu vì bảo mật.

Chúng ta sẽ có hình ảnh như sau khi upgrade, install plugin, install theme

Bat khai bao user va mat khau cua ftp khi install plugin

Cách fix lỗi như sau

mở file wp-config.php lên và thêm dòng sau đây vào file wp-config.php

define( ‘FS_METHOD’, ‘direct’ );

fix loi install - upgrade wordpress hoi mat khau ftp

Sau khi thêm dòng này vào file wp-config.php thì bạn upload đè lên và thử install hay upgrade sẽ không bị hỏi mật khẫu của FTP nữa.

Các bài viết liên quan
Đối tác thanh toán với MaxHost
Đối tác dịch vụ của MaxHost
Nhận thông tin từ MaxHost

Hãy là người đầu tiên nhận các tin khuyến mãi từ MaxHost