https://www.maxhost.vn/

Xemforo: Lỗi 500 Internal Server Error

Xemforo: Lỗi 500 Internal Server Error

Nguyên nhân của lỗi này có thể xuất phát từ phía phía server và cũng có thể xuất phát từ phía người sử dụng.(Thường là do sai lỗi cú pháp trong file .htaccess hoặc CHMOD )

Lỗi này thường gặp ở 1 số sever không cho phép thiết lập quyền hạn đối với các thư mục ở  chế độ CHMOD 777,nhằm mục đích bảo vệ  phần back-end của bạn.Do trên localhost ít ai nghĩ đến việc cấu hình bảo mật cho webserver   do đó ít gặp phải lỗi này.

Khi  gặp phải lỗi này : bạn vào File Mananger hay dùng một chương trình FTP vào host của bạn và CHMOD lại cho các thư mục   là 755 còn tập tin là  644, hoặc thử đổi tên/xóa file .htaccess có trong host, sau đó thử truy cập lại.

Sau khi thực hiện các giải quyết trên tình trạng vẫn còn, bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhà cung cấphosting để được trợ giúp khắc phục.

Đối tác thanh toán với MaxHost
Đối tác dịch vụ của MaxHost
Nhận thông tin từ MaxHost

Hãy là người đầu tiên nhận các tin khuyến mãi từ MaxHost