https://www.maxhost.vn/

[Hướng dẫn] restore database trong Plesk 12

[Hướng dẫn] restore database trong Plesk 12

Để restore database SQL trong Plesk 12 ta thực hiện các bước:

Bạn cần Backup database ở SQL Server dưới local có đuôi .bak  để upload vào cái tên database vừa tạo ở trên.

Restore database

Bạn có thể chọn đường dẫn khác hoặc để mặc định và chọn OK

Đường dẫn mặc định file .bak trong thư mục “Backup”. C:/Program Files/Microsoft SQL Server/MSSQL10_50.SQLEXPRESS/MSSQL/Backup

Ví dụ bạn đã Backup được tên database từ SQL là: demo.bak

Bước 1:  Chọn Backup Manager -> Click vào More Actions –> Chọn Database Backup Repository -> Chọn Upload Backup File

Upload Backup File

Bước 2: Chọn database và file có đuôi .bak:

Chọn database và file

Chọn file demo.bak:

Chọn file demo.bak

Khi chọn xong và nhấn OK sẽ xuất hiện màn mình cảnh báo : Tất cả các dữ liệu hiện tại sẽ được thay thế bằng dữ liệu từ từ tập tin sao lưu

Bước 3: Bạn đánh dấu check vào ô Confirm the restoration và nhấn OK

Confirm the restoration

Trường hợp 1:  Database không có usernamepassword sẽ có kết quả ngay

database không có username và password

Trường hợp 2: Database có đặt usernampassword(ví dụ database demo_couser.bak) thì thực hiện thêm các thao tác sau:

Cảnh báo: Cơ sở dữ liệu restore thành công, nhưng User cần phải đặt mật khẩu

Nhấp chọn View users now

Nhấp chọn View users now

Chọn repair

Chọn repair

Nhập Password Confirm password của database đã tạo trước đó vào và click Repair để hoàn tất

Nhập Password và Confirm password

Nhập Password và Confirm password 2

 

Các bài viết liên quan
Đối tác thanh toán với MaxHost
Đối tác dịch vụ của MaxHost
Nhận thông tin từ MaxHost

Hãy là người đầu tiên nhận các tin khuyến mãi từ MaxHost