https://www.maxhost.vn/

[Hướng dẫn] tạo database trong Plesk 12

[Hướng dẫn] tạo database trong Plesk 12

Để tạo database trong Plesk 12 ta thực hiện các bước sau:

 Bước 1: Chọn "Database"

Description: Chọn Database

 

Bước 2: Tiếp theo chọn "Add New Database"

Description: Add New Database

Nhập đầy đủ thông tin:

Description: Nhập đầy dủ thông tin

Kết quả database đã tạo xong:

Các bài viết liên quan
Đối tác thanh toán với MaxHost
Đối tác dịch vụ của MaxHost
Nhận thông tin từ MaxHost

Hãy là người đầu tiên nhận các tin khuyến mãi từ MaxHost