https://www.maxhost.vn/

Cấu hình tên miền sử dụng blogger ( còn gọi là blogspot )

Cấu hình tên miền sử dụng blogger ( còn gọi là blogspot )

Bước 01:  Đăng nhập   http://blogger.com/

 - Email:

 - Mật khẩu:

Description: https://support.tenten.vn/index.php?type=file&file=366f5523542ad17576673075854aa9ec.jpg

Bước 02: Sau khi đăng nhập thành công,

- Chọn chức năng: "Cài đặt" 

 

Description: https://support.tenten.vn/index.php?type=file&file=dd845c934aa06bcf9b364b8cd298fe7a.jpg

Bước 03: Tại danh mục: "Địa chỉ blog"

Chọn chức năng: "+ Thêm tên miền tùy chỉnh" .

Description: https://support.tenten.vn/index.php?type=file&file=83136d5f2d4831764996c6a64eb260a2.png

- Vì bạn đã sở hữu tên miền tại Maxhost, do đó bạn bỏ qua bước mua tên miền và tiếp tục với lựa chọn : " Bạn đã sở hữu một tên miền? Chuyển sang cài đặt nâng cao " .

Description: https://support.tenten.vn/index.php?type=file&file=e8da36caec64e869ba68b493f92e6ba5.png

- Tại bước cài đặt nâng cao, hãy nhập tên miền bạn muốn sử dụng thay vì tên miền mặc định của blogger cung cấp cho bạn.

Hãy nhớ nhập cả phần mở rộng của tên miền bạn đang sở hữu ( Ví dụ: www.example.vn hoặc blogs.example.vn ...)

 --> Chọn " Lưu "

Description: https://support.tenten.vn/index.php?type=file&file=87ef9945baf6df4ee631236a85b8981a.png

* Như vậy là có thông báo lỗi, Tuy nhiên bạn không cần lo lắng về việc này, Nguyên nhân do tên miền của bạn chưa chứng minh được quyền sở hữu của bạn trên hệ thống blogspots. Vậy việc tiếp theo là bạn hãy chứng minh bạn là chủ sở hữu của tên miền bạn đã khai báo theo hướng dẫn của blogspots.

 

Description: https://support.tenten.vn/index.php?type=file&file=ecd3ba27d175bf19f2ff1ee789cfe413.jpg

 

Bây giờ, Bạn cần mở một cửa sổ trình duyệt mới và đăng nhập vào trang quản trị của tên miền,

Và thực hiện thêm 02 bản ghi như blogspots hướng dẫn để chứng minh quyền sở hữu tên miền.

Description: https://support.tenten.vn/index.php?type=file&file=9e8e43e179e762d2b18e95966f112969.jpg

Hãy kiên nhẫn, chờ khoảng 2 phút sau đó quay trở lại trang cài đặt tên miền trên blogger. click vào Lựa chọn " Lưu " thêm một lần nữa để kết thúc quá trình thêm tên miền riêng vào blogger.

- Như vậy, quá trình cài đặt đã kết thúc. Hãy kiểm tra bằng cách truy cập blogspot của bạn. Hãy nhớ nhập chính xác tên miền bạn đã gán vào blogger ( trong hướng dẫn này là http://www.tuanla84.info ).

Sau khi thiết lập các bản ghi này thành công. Việc cuối cùng là khai báo với blogger để hoàn tất quá trình cài đặt

Trong phần cài đặt cơ bản tại blogger. Chọn "Chỉnh sửa" tên miền bạn cần thay đổi 

Description: https://support.tenten.vn/index.php?type=file&file=0d81515145ef6b168cf1b9c00acbd33e.jpg 

Và đánh dấu vào mục " Chuyển hướng < tên miền > ... tới < tên miền > ... 

Description: https://support.tenten.vn/index.php?type=file&file=1ab7e27e21db68b1f8f2b98ba2e7b6c0.jpg

Lưu lại.

 

 

Các bài viết liên quan
Đối tác thanh toán với MaxHost
Đối tác dịch vụ của MaxHost
Nhận thông tin từ MaxHost

Hãy là người đầu tiên nhận các tin khuyến mãi từ MaxHost