https://www.maxhost.vn/

[Hướng dẫn] khởi tạo và quản lý email trên hosting cPanel

[Hướng dẫn] khởi tạo và quản lý email trên hosting cPanel

 
Giao diện tất cả các chức năng liên quan đến việc quản lý và sử dụng email.
 
 
1. Khởi tạo email
 
Chọn Email Accounts để vào mục tạo mới và quản lý các địa chỉ email.
Mục tạo địa chỉ email mới ở ngay đầu màn hình:Nhấn Create Account để thiết lập địa chỉ email với thông số đã nhập.

2. Quản lý các địa chỉ email
Kề dưới mục tạo mới là mục quản lý email


Mục Usage / Quota hiển thị dung lượng sử dụng của mỗi email.
Change password thay đổi mật khẩu
Change quota thay đổi dung lượng hộp thư
Delete xóa email và tất cả dữ liệu email trong đó

3. Chuyển tiếp email

Chọn Forwarders để vào mục chuyển tiếp email:
Chọn Add Forwarders để tạo lệnh chuyển tiếp:

Để biết thêm thông tin khác, mời bạn truy cập trang qua liên kết: https://www.maxhost.vn/blog.html

Các bài viết liên quan
Đối tác thanh toán với MaxHost
Đối tác dịch vụ của MaxHost
Nhận thông tin từ MaxHost

Hãy là người đầu tiên nhận các tin khuyến mãi từ MaxHost