https://www.maxhost.vn/

[Hướng dẫn] tạo Addon Domain trên cPanel

[Hướng dẫn] tạo Addon Domain trên cPanel

Addon Domain: Với cùng 1 tài khoản hosting có thể chạy thêm domain và website 
Tại ô:
-    New domain name: Nhập tên miền muốn chạy thêm trên hosting. Ví dụ: muadomain.vn
-    Cpanel sẽ tự động tạo Subdomain/FTP username và Doccument Root
-    Password: Nhập mật khẩu để quản lý tên miền muadomain trên hosting
-    Password: Nhập lại mật khẩu để quản lý tên miền muadomain trên hosting
-    Add Domain: Hoàn tất quá trình thêm tên miền

Hướng dẫn sử dụng Cpanel Hosting Linux

 

Các bài viết liên quan
Đối tác thanh toán với MaxHost
Đối tác dịch vụ của MaxHost
Nhận thông tin từ MaxHost

Hãy là người đầu tiên nhận các tin khuyến mãi từ MaxHost