https://www.maxhost.vn/

[Hướng dẫn] tạo Parker Domains trên cPanel

[Hướng dẫn] tạo Parker Domains trên cPanel

Cho phép chạy 1 site trên nhiều domain khác nhau
Parked domain là một domain khác với domain chính nhưng có cùng cấu trúc thư mục với domain chính.
Gõ tên domain cần parked vào sau đó nhấn add domain để hoàn tất.

 

Các bài viết liên quan
Đối tác thanh toán với MaxHost
Đối tác dịch vụ của MaxHost
Nhận thông tin từ MaxHost

Hãy là người đầu tiên nhận các tin khuyến mãi từ MaxHost