https://www.maxhost.vn/

[Hướng dẫn] tạo Subdomains trên hosting cPanel

[Hướng dẫn] tạo Subdomains trên hosting cPanel

Vào phần Subdomains để tạo tên miền con:
Ví dụ: Tên miền bandomain.vn có subdomain – tên miền con là demo.bandomain.vn
 
Hướng dẫn sử dụng Cpanel Hosting Linux

Tại ô:
-    Subdomain: Nhập subdomain – tên miền con muốn khởi tạo. 
-    Cpanel sẽ tự điền giá trị vào ô Document Root. 
Nhấn Create để tạo subdomain – tên miền con.
 

 

Các bài viết liên quan
Đối tác thanh toán với MaxHost
Đối tác dịch vụ của MaxHost
Nhận thông tin từ MaxHost

Hãy là người đầu tiên nhận các tin khuyến mãi từ MaxHost