https://www.maxhost.vn/

[Hướng dẫn] thay đổi mật khẩu đăng nhập hosting cPanel

[Hướng dẫn] thay đổi mật khẩu đăng nhập hosting cPanel

 Vào phần Change password để thay đổi mật khẩu đăng nhập
 
Hướng dẫn sử dụng Cpanel Hosting Linux
Hướng dẫn sử dụng Cpanel Hosting Linux

Tại đây ô:
-    Old password: Nhập mật khẩu cũ
-    New password: Đặt một mật khẩu mới cho tài khoản
-    New password (again):  Nhập lại mật khẩu bạn mới đặt
-    Change your password now!:Bấm vào nút này để hoàn tất quá trình thay đổi mật khẩu

 

Các bài viết liên quan
Đối tác thanh toán với MaxHost
Đối tác dịch vụ của MaxHost
Nhận thông tin từ MaxHost

Hãy là người đầu tiên nhận các tin khuyến mãi từ MaxHost